29/11/2020 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước đạp chi
鵲踏枝

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 17:01

 

Nguyên tác

幾日行雲何處去?
忘卻歸來,
不道春將暮。
百草千花寒時路,
香車繫在誰家樹?

淚眼倚樓頻獨語。
雙燕來時,
陌上相逢否?
撩亂春愁如柳絮,
依依夢裡無尋處。

Phiên âm

Kỷ nhật hành vân hà xứ khứ?
Vong khước quy lai,
Bất đạo xuân tương mộ.
Bách thảo thiên hoa hàn thì lộ,
Hương xa hệ tại thuỳ gia thụ?

Lệ nhãn ỷ lâu tần độc ngữ.
Song yến lai thời,
Mạch thượng tương phùng phủ?
Liêu loạn xuân sầu như liễu nhứ,
Y y mộng lý vô tầm xứ.

Dịch nghĩa

Đã bao ngày chàng như đám mây bay đi chốn nào?
Quên trở về nhà,
Chẳng kể mùa xuân sắp hết.
Trăm cây ngàn hoa nở rộ bên đường dịp tết hàn thực,
Xe thơm của chàng đang được buộc vào cây nhà ai?

Người mắt đẫm lệ tựa lầu cao, liên tục tự nói một mình.
Mùa chim én trở về từng đôi bay lượn,
Trên đường về chim én có gặp chàng không?
Mối sầu xuân ngổn ngang như tơ liễu bay loạn,
Rằng rặc trong giấc mộng không biết đâu mà tìm.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mấy độ mây bay đi biệt mãi,
Quên bẵng bay về,
Chẳng nói xuân hầu cuối.
Trăm cỏ ngàn hoa hàn thực tới,
Hương xa buộc ở nhà ai đợi.

Ứa lệ tựa lầu luôn tự hỏi,
Lúc yến bay về,
Có chăng cùng tương hội.
Man mác xuân sầu tơ liễu rối,
Y y giấc mộng khôn tìm lối.
Từ điệu Thước đạp chi còn có tên là Điệp luyến hoa. Tác giả bài này có nơi chép là Âu Dương Tu.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thước đạp chi