28/05/2022 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường thành
堂成

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 20:03

 

Nguyên tác

背郭堂成蔭白茅,
緣江路熟俯青郊。
榿林礙日吟風葉,
籠竹和煙滴露梢。
暫止飛烏將數子,
頻來語燕定新巢。
旁人錯比揚雄宅,
嬾惰無心作解嘲。

Phiên âm

Bối quách đường thành ấm bạch mao,
Duyên giang lộ thục phủ thanh giao.
Khải lâm ngại nhật ngâm phong diệp,
Lung trúc hoà yên trích lộ sao.
Tạm chỉ phi ô tương sổ tử,
Tần lai ngữ yến định tân sào.
Bàng nhân thác tỉ Dương Hùng[1] trạch,
Lãn noạ vô tâm tác "Giải trào[2]".

Dịch nghĩa

Nhà lợp cỏ tranh trắng, quay lưng về thành
Con đường ven sông đi tới ngoại thành xanh tốt
Rừng cây khải rợp nắng, lá reo trong gió
Khóm trúc mờ trong khói, sương nhỏ giọt từ ngọn cây
Chim quạ tạm dừng bay xa để nuôi bày con nhỏ
Chim yến ríu rít bay đi bay về làm tổ mới
Người gần bên lầm sánh với nhà của Dương Hùng
Ta làm biếng và cũng không có ý viết bài "Giải trào"

Bản dịch của Nhượng Tống

Mái trắng bên thành lợp mới xong
Đồng xanh ven nước lối quen thông
Ngàn chàm hát gió, che trời nắng
Dò trúc đầm sương, đượm khói lồng
Quạ tạm nương nhờ con mới nở
Én về ríu rít tổ dương công
Người ngoài ví với nhà Dương tử
Lười tính, cười chê cũng mặc lòng
(Năm 760)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Người đời Hán Ai Đế (khoảng năm 24 sau TC) thường đóng cửa ngồi trong nhà viết sách. Bị chế giễu, ông làm bài "Giải trào" để phân trần.
[2] Dương Hùng viết Thái huyền kinh, người đời ngạo về tác phẩm của ông, nên ông viết Giải trào (Tiêu cái cười ngạo).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đường thành