18/10/2021 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ
秋夜

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:32

 

Nguyên tác

碧天如水露花零,
桐葉無聲落滿庭。
望斷鵲橋人獨坐,
一般詩思到繁星。

Phiên âm

Bích thiên như thuỷ lộ hoa linh,
Đồng diệp vô thanh lạc mãn đình.
Vọng đoạn Thước kiều nhân độc toạ,
Nhất ban thi tứ đáo phồn tinh.

Dịch nghĩa

Trời xanh như nước hoa sương héo
Lá ngô đồng, không gió, rụng đầy sân
Cầu Ô Thước trông đứt mắt, người ngồi một mình
Một ban thi tứ đến nơi sao tụ hợp đông đúc (tức sông Ngân Hà)

Bản dịch của Quách Tấn

Trời xanh như nước rụng hoa sương
Không gió sân ngô lá ngập vàng
Vút mắt cầu Ô người tựa bóng
Tứ thơ dồn dập bến Ngân giang
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thu dạ