18/08/2022 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu lãng
柳浪

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2021 00:14

 

Nguyên tác

映池同一色,
逐吹散如絲。
結陰既得地,
何謝陶家時。

Phiên âm

Ánh trì đồng nhất sắc,
Trục xuy tán như ti.
Kết âm ký đắc địa,
Hà tạ Đào gia[1] thì.

Dịch nghĩa

Cây soi bóng xuống ao cùng một màu,
Gió thổi bay tán loạn như tơ.
Bóng mát che hết mặt đất,
Sao mà giống với khi ở nhà ông Đào.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mặt ao chung một màu,
Gờn gợn thổi tựa tơ.
Nấp bóng có chỗ tốt,
Nhà Đào, cần chi nhờ.
[1] Chỉ Đào Tiềm đời Tấn, nhà trồng nhiều liễu, có hiệu Ngũ Liễu tiên sinh. Thơ Tiết Năng 薛能 đời Đường có: “Chúng mộc do hàn độc tảo thanh, ngự câu kiều bạn khúc giang đình; Đào gia cựu nhật ưng như thử, Nhất viện xuân điều mãn nhiễu sảnh” 眾木猶寒獨早青,御溝橋畔曲江亭;陶家舊日應如此,一院春條滿遶廳 (Mọi cây vẫn còn bị lạnh chỉ mình liễu là sớm xanh, Ở đình tại Khúc Giang bên cầu suối ngự; Nhà ông Đào xưa cũng như này, Cành xuân che đầy bên nhà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Liễu lãng