05/12/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiều tẩu
樵叟

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 10:04

 

Nguyên tác

樵父貌飢帶塵土,
自言一生暑寒苦。
擔頭擔個赤瓷罌,
斜陽獨立濛籠塢。

Phiên âm

Tiều phụ mạo cơ đới trần thổ,
Tự ngôn nhất sinh thử hàn khổ.
Đảm đầu đảm cá xích từ anh,
Tà dương độc lập mông lung ổ.

Dịch nghĩa

Ông lão hái củi dáng đói ăn và thân thể dính đất cát,
Ông tự than cả đời khổ vì nóng và rét.
Ông mang trên đầu một bình sứ màu đỏ,
Buổi chiều ông đứng một mình trong căn lều đụt mưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dáng đói ăn thân đầy đất cát
Ông tự than nóng rét suốt đời
Đầu mang bình nước cầm hơi
Lều tranh nắng xế góc trời đụt mưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Tiều tẩu