09/08/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì anh Thọ Xuân

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 19:30

 

Đề tặng anh Đông Hồ bộ Việt Pháp tự điển

Vì ai, đề tặng sách cho ai;
Rồi lại vì ai, cảm tạ người;
Bởi sợ nhà thơ nghèo đến chữ,
Yêu nhau, đưa tặng mấy muôn lời.

Tiếng nhà, của sẵn kho vô tận,
Mặc sức tiêu hoang, mặc sức chơi:
Mua bốn phương trời mây nước đẹp,
Mua nghìn năm cỏ cảnh hoa tươi
Hãy còn thừa thãi, tiêu chưa hết,
Mua lấy, trần gian tiếng khóc cười.

Trước hết, đã mua rồi một món:
Thành Phương hương điểm mối tình dài.
Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Vì anh Thọ Xuân