05/12/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng thuyền (Thu phàm há cấp thuỷ)
放船(收帆下急水)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:08

 

Nguyên tác

收帆下急水,
卷幔逐回灘。
江市戎戎暗,
山雲淰淰寒。
村荒無徑入,
獨鳥怪人看。
已泊城樓底,
何曾夜色闌。

Phiên âm

Thu phàm há cấp thuỷ,
Quyển mạn trục hồi than.
Giang thị nhung nhung ám,
Sơn vân nẫm nẫm hàn.
Hoang lâm vô kính nhập,
Độc điểu quái nhân khan.
Dĩ bạc thành lâu để,
Hà tằng dạ sắc lan.

Dịch nghĩa

Cuốn buồm lại để xuống dòng nước đổ gấp,
Hạ lèo để qua thác cong vòng.
Chợ sông tối mò mò,
Mây núi lạnh căm căm.
Rừng hoang không lối tới,
Con chim đơn côi nhìn khách lạ.
Đã đậu thuyền dưới căn lầu nơi thành,
Thế mà sao sắc đêm vẫn còn cứ phủ lên.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hạ buồm theo dòng gấp,
Cuốn lèo xuống thác cong.
Chợ sông mờ mờ tối,
Mây núi lạnh lạnh rung.
Rừng hoang không lối tới,
Chim lẻ cứ khách trông.
Lầu thành thuyền tạm ghé,
Sắc đêm vẫn trập trùng.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phóng thuyền (Thu phàm há cấp thuỷ)