13/06/2024 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặc Châu giang dạ bạc

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:13

 

Phiên âm

Thâm nhai tịch mịch hệ chinh bồng,
Nhất điểm hàn đăng vạn lai không.
Vân ảnh đê hồi du tử mộng,
Túc đê bao duệ cố nhân phong.
Yên ba dạ tĩnh tuần châu nhạn,
Vũ sí thiên cao nhạn tái hồng.
Dẫn mục Hoa Nguyên[1] đồ vị bán,
Mấn mao bất giác chuyển như bồng.

Dịch nghĩa

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Một chấm đèn lạnh mọi âm thanh vắng bặt.
Bóng mây thấp về mộng du tử,
Trúc đê dằng kéo gió cố nhân.
Khói sóng đêm lặng nhạn bay theo bãi,
Cánh chim hồng trời cao miền biên ải xa xăm.
Trước mắt Hoa Nguyên dừng ngựa đi được một nửa,
Mái tóc bất giá rối như cỏ bồng.

Bản dịch của Hoài Anh

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Chấm run đèn lạnh, lặng yên tứ bề.
Mộng du tử bóng mây về,
Gió cố nhân lay lắc đê trúc mềm.
Nhạn theo bãi, khói sóng êm,
Ải xa trời vút cánh chim hộc hồng.
Chưa đi được nửa đường, trông,
Hoa Nguyên tóc rối bòng bong lúc nào.
[1] Tên hiệu của Lê Quang Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Mặc Châu giang dạ bạc