16/05/2021 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lênh đênh qua cửa Thần Phù

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:56

 

Lênh đênh qua cửa Thần Phù[1],
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Xưa kia Thần Phù là một cửa bể hay có sóng dữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lênh đênh qua cửa Thần Phù