08/12/2022 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn

Tác giả: Nghiêm Huyền Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2017 10:59

 

Không cỗ bàn gì
chỉ có mùa thu
nắng nhẹ nhàng cành vắng
chúng tôi ngồi im lặng

Chỉ có mùa thu sáng trong
dâng đầy
những chén nước sánh đen
cũng thành lấp lánh

Không lời giãi bày
chiều thấm mát qua áo mỏng
mắt bạn nhìn xa xăm
thời gian như dừng lại
29-11-1988

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Huyền Vũ » Bạn