07/10/2022 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái chổi

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 12/10/2011 21:12

 

Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai[1],
Cho làm lệnh tướng quét trần ai.
Một phen vùng vẫy, trời tung gió,
Bốn cõi tung hoành, đất sạch gai.
Ngày vắng dủ mây cung Bắc Hán[2],
Ðêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài.
Ôm lòng gốc rễ, lâu càng dãi,
Mòn mỏi lưng còn một cái đai.
Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 27
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Thềm ngọc, tức thềm cung vua.
[2] Tức cung vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cái chổi