06/07/2022 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển trung ngộ tuyết ứng chế
苑中遇雪應制

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2014 17:47

 

Nguyên tác

北闕彤雲掩曙霞,
東風吹雪舞山家。
瓊章定少千人和,
銀樹長芳六出花。

Phiên âm

Bắc khuyết đồng vân yểm thự hà,
Đông phong xuy tuyết vũ sơn gia.
Quỳnh chương định thiếu thiên nhân hoạ,
Ngân thụ trường phương lục xuất hoa[1].

Dịch nghĩa

Cửa bắc thành, mây đỏ bay kèm ráng sớm,
Gió xuân thổi tuyết nhảy múa trên các nhà trên núi.
Bài thơ hay của vua đã được gần ngàn người hoạ,
Cây trắng như bạc thoảng hương nở các bông tuyết sáu cánh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa bắc mây hồng cạnh ráng mai
Trên non tuyết múa gió xuân lay
Thơ hay đã có ngàn người hoạ
Cây bạc thơm xa hoa tuyết bay
Khoảng năm 708, Đường Trung Tông du ngoạn bằng thuyền bên vườn ngự uyển. Tháp tùng theo vua có các quần thần. Vua ra đề tài "Bồi du thượng uyển ngộ tuyết" (theo thuyền du ngoạn vườn thượng uyển gặp tuyết). Những thi nhân ứng khẩu thành chương gồm Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vần, Lưu Hiến...

[1] Lấy ý từ câu thơ cổ "Tuyết hoa lục xuất triệu phong niên" (Hoa tuyết sáu cánh xuất hiện báo hiệu năm được mùa).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Uyển trung ngộ tuyết ứng chế