06/07/2022 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thị lang Trí Tử Nguyên sứ An Nam
送侍郎智子元使安南

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:48

 

Nguyên tác

桂林南去接交州,
椰葉檳榔暗驛樓。
使者持書行絕域,
侍郎鞭馬照清秋。
元年詔下黃龍漢,
九譯人歸白鯉周,
使化文身作章甫,
歸來陸賈說前瑬。

Phiên âm

Quế Lâm nam khứ tiếp Giao Châu,
Da diệp tân lang ám dịch lâu.
Sứ giả trì thư hành tuyệt vực[1],
Thị lang tiên mã chiếu thanh thu.
Nguyên niên chiếu hạ Hoàng Long[2] Hán,
Cửu dịch nhân quy bạch lý Chu,
Sứ hoá văn thân tác chương phủ[3],
Quy lai Lục Giả thuyết tiền lưu[4].

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Phía nam Châu Quế tiếp Châu Giao,
Lá liễu tàu cau rợp dịch lầu.
Sứ giả cầm thư ra tuyệt vực,
Thị lang ruổi ngựa ngắm thanh thu.
Rồng vàng năm mới kỷ nguyên Hán,
Trĩ trắng người xa lễ cống Châu.
Khai hoá văn thân làm chương phủ,
Bệ rồng Lục Giả trở về tâu.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Cõi xa xôi.
[2] Hán Tuyên Đế nhân có rồng vàng hiện ra, đặt niên hiệu Hoàng Long để ghi điềm tốt.
[3] Cái mão của kẻ sĩ đời nhà Thương. Ý nói hoá tục xăm mình (văn thân) để theo văn hoá Trung Quốc, biết đội mão mặc áo.
[4] Lưu là cái mão của thiên tử đội, ý nói phúc tấu với thiên tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Tống thị lang Trí Tử Nguyên sứ An Nam