23/06/2021 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 44

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 06:08

 

Nhà thơ là cột ăng ten thu phát
Càng thoáng càng cao hiệu quả càng nhiều
Ăng ten này dễ gặp hiểm nguy:
Không có dây chống sét!
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 44