24/09/2020 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai dòng chữ
Две строчки

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2018 06:56

 

Nguyên tác

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего - ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Ở trong quyển sổ tay nhàu nát
Có hai dòng về chiến sĩ trẻ măng
Đó là: năm nghìn chín trăm bốn mốt
Hy sinh tại Phần Lan trên một tảng băng


Anh nằm đó như nằm không phải lối
Kiểu trẻ con, tấm thân cậu thiếu niên
Chiếc áo khoác bết dính vào tuyết lạnh
Xa chỗ anh nằm, chiếc mũ văng bên
Có cảm tưởng cậu bé không nằm lại
Hãy còn tiếp tục như chạy mãi
Chỉ tại tảng băng níu chân cậu thôi mà

Giữa cuộc chiến lớn lao và khốc liệt
Tại vì đâu tôi lại chẳng hiểu ra
Lại xót xa một số phận nơi xa
Cứ hình dung người nằm kia đơn độc
Dường như là người ấy chính là tôi
Đã hy sinh, nhỏ nhoi và lặng lẽ
Trong chiến tranh, chẳng ai biết mà thôi
Tôi nằm xuống, nhỏ bé và quên lãng
1943
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » Hai dòng chữ