26/09/2022 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 1
自述其一

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2016 08:22

 

Nguyên tác

白首紛如成底事,
丹方頻試更堪癡。

Phiên âm

Bạch thủ phân như thành để sự,
Đan phương tần thí cánh kham si.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bạc đầu nào có nên công chuyện,
Trăm cách lại càng chuốc tiếng ngây.
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Tự thuật kỳ 1