06/12/2021 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2014 20:56

 

Nguyên tác

魄依鈎樣小,
扇逐漢機團。
細影將圓質,
人間幾處看。

Phiên âm

Phách y câu dạng tiểu,
Phiến trục Hán cơ đoàn.
Tế ảnh tương viên chất,
Nhân gian kỷ xứ khan.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Khuyết tựa lưỡi câu nhỏ,
Đầy như quạt Hán tròn.
Mảnh mai rồi viên mãn,
Nhân gian thảy ngắm trông.
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Nguyệt