03/03/2021 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 06
寄魏鵬其六

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:53

 

Nguyên tác

一身憔悴對花眠,
零落殘魂倍黯然。
人面不知何處去,
悠悠生死別經年。

Phiên âm

Nhất thân tiều tuỵ đối hoa miên,
Linh lạc tàn hồn bội ảm nhiên.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Du du sinh tử biệt kinh niên.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Trước hoa vò võ một mình nằm
Vơ vẩn hồn bay những ngán thầm
Chẳng biết người xưa đâu vằng mặt
Cách xa bằn bặt biết bao năm
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 06