07/10/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn tạ
Ebb

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 13/08/2008 17:04

 

Nguyên tác

I know what my heart is like
Since your love died:
It is like a hollow ledge
Holding a little pool
Left there by the tide,
A little tepid pool,
Drying inward from the edge.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi biết tim mình thế nào
Từ khi tình anh chết
Như thể rìa tường thấp
Giữ một ao nước con
Nơi ngọn sóng bỏ quên
Ao nước con tẻ ngắt
Cạn từ ngoài vào trong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Tàn tạ