27/10/2021 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sấu

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2012 22:36

 

Đường phố nơi tôi ở
Sấu bốn mùa biếc xanh
Mặc cho bàng đỏ lá
Sếu mùa đông trụi cành

Chỉ e quả chua chát
Ám vào đời chát chua
Giật mình nghe sấu rụng
Trên mái nhà ngàn xưa
9/95

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Hoa sữa (thơ), NXB Hội nhà văn, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Sấu