07/12/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 01
建炎己酉十二月五日避亂鴿湖山十絕句其一

Tác giả: Vương Đình Khuê - 王庭珪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 18:07

 

Nguyên tác

平昔無才可致君,
此生何處欲超群。
今逢四海干戈動,
猶得山間臥白雲。

Phiên âm

Bình tích vô tài khả trí quân,
Thử sinh hà xứ dục siêu quần.
Kim phùng tứ hải can qua động,
Do đắc sơn gian ngoạ bạch vân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thường chẳng có tài để giúp vua,
Thân nầy không thể vượt hơn đời.
Nay vì bốn biển sinh ly loạn,
Núi xanh một khoảng hưởng mây trời.
Năm Kỷ Dậu niên hiệu Kiến Viêm tức năm 1129. Triều Tống lấy hoả đức làm căn cơ biểu tượng, nên dùng chữ Viêm 炎 có hai chữ hoả tạo thành, Kiến Viêm được hiểu là “xây dựng lại cơ nghiệp nhà Tống”. Núi Cáp Hồ ở tại Thần Châu (Hoài Hoá, Hồ Nam) nơi tác giả bị đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Khuê » Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 01