28/10/2020 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự cổ chư triết nhân
自古諸哲人

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 09:00

 

Nguyên tác

自古諸哲人,
不見有長存。
生而還復死,
盡變作灰塵。
積骨如毗富,
別淚成海津。
唯有空名在,
豈免生死輪。

Phiên âm

Tự cổ chư triết nhân,
Bất kiến hữu trường tồn.
Sinh nhi hoàn phục tử,
Tận biến tác hôi trần.
Tích cốt như Bì phú,
Biệt lệ thành hải tân.
Duy hữu không danh tại,
Khởi miễn sinh tử luân.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Từ cổ các triết nhân
Không thấy ai trường tồn
Sống rồi cùng nhau chết
Tất cả thành bụi tro
Xương cốt chất thành non
Lệ rơi trôi sông biển
Chỉ còn cái hư danh
Chẳng ai thoát luân hồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tự cổ chư triết nhân