21/07/2024 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát trận đồ
八陣圖

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 16:03

 

Nguyên tác

功蓋三分國,
名成八陣圖。
江流石不轉,
遺恨失吞吳。

Phiên âm

Công cái tam phân quốc[1],
Danh thành Bát trận đồ[2].
Giang lưu thạch bất chuyển,
Di hận thất thôn Ngô[3].

Dịch nghĩa

Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba,
Nổi danh trận đồ Bát quái.
Nước sông cứ chảy đá không lay chuyển,
Để lại hận đã thất kế thôn tính Ngô.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Công trùm thế tam phân,
Tiếng thơm đồ bát trận.
Nước chảy đá trơ trơ,
Đánh Ngô còn để giận.
(Năm 766)

[2] Do Khổng Minh thời Tam Quốc dựng thành, ở huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Tướng Ngô là Lục Tốn bị quân Thục vây hăm tại đây, nhưng nhờ được nhạc phụ của Khổng Minh là Hoàng Thừa Ngạn chỉ đường nên ra thoát được.
[1] Khổng Minh chưa ra khỏi nhà đã biết thiên hạ thế chia làm ba: Thục, Ngô, Nguỵ.
[3] Lưu Bị đánh Đông Ngô để trả thù cho Quan Vân Trường, bị thua to về tay Lục Tốn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bát trận đồ