26/05/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây oằn vì bởi gió nam

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 11:52

 

Cây oằn vì bởi gió nam,
Xa mình là bởi mẹ cha ham chỗ giàu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây oằn vì bởi gió nam