01/12/2020 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ em tham việc tiếc công

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 12:34

 

Mẹ em tham việc tiếc công,
Cầm duyên em lại, tiết thu đông muộn màng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ em tham việc tiếc công