29/05/2022 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2020 23:35

 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An.
Khảo dị:
Chẳng thơm cũng thể hoa mai,
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chẳng thơm cũng thể hoa nhài