07/07/2022 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ trung
湖中

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 03:06

 

Nguyên tác

青草湖邊日色低,
黃茅嶂裏鷓鴣啼。
丈夫飄蕩今如此,
一曲長歌楚水西。

Phiên âm

Thanh Thảo[1] hồ biên nhật sắc đê,
Hoàng mao chướng lý giá cô đề.
Trượng phu phiêu đãng kim như thử,
Nhất khúc trường ca[2] Sở thuỷ tê (tây).

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thanh Thảo hồ bên nắng xế chiều
Giữa vùng "gianh úa" giá cô kêu
Trẻ trai phiêu bạt nay như thế
Bến Sở ca dài mấy quạnh hiu
Tên bài này có nơi chép là Động Đình thu nhật 洞庭秋日.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên hồ nằm phía đông bắc hồ Động Đình vì khi nước cạn thì đây là bãi cỏ xanh nên có tên là như vậy.
[2] Chỉ khúc "Ly tao" của Khuất Nguyên, người nước Sở thời Chiến Quốc bị đuổi đi khỏi nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Hồ trung