22/09/2023 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh (Bất kiến ngọc nhân thanh hiểu)
如夢令(不見玉人清曉)

Tác giả: Lý Kỳ - 李祁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 17:37

 

Nguyên tác

不見玉人清曉,
長嘯一聲雲杪。
碧水滿闌塘,
竹外一枝風嫋。
奇妙,
奇妙,
半夜山空月皎。

Phiên âm

Bất kiến ngọc nhân thanh hiểu,
Trường khiếu nhất thanh vân diểu.
Bích thuỷ mãn lan đường[1],
Trúc ngoại nhất chi phong niễu[2].
Kỳ diệu,
Kỳ diệu,
Bán dạ sơn không nguyệt hiệu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Sáng thì chẳng bao giờ thấy
Ô kìa! Tận ngọn mây xanh
Dưới thì nước lênh láng
Trên thì rừng trúc, một cành
Đẹp quá
Đẹp quá
Nửa đêm sáng chói trăng thanh
[1] Là bờ đê có cổng dẫn nước tưới ruộng.
[2] Hoa mai nở trên rừng trúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Như mộng lệnh (Bất kiến ngọc nhân thanh hiểu)