29/05/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở về

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:40

 

Trở về thời gian cũ,
mái lá nhà xưa lỗ chỗ trăng.
Ngõ tre rêu bám bàn chân ủ,
hương sả còn vương ấm chỗ nằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trở về