15/04/2024 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa phiến sầu đông

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/11/2021 20:27

 

Sấm Đoài báo trận mưa Đông
Mây đi bỏ lại anh trong chiều này
Kìa đôi hạc trắng dìu bay
Đánh rơi nỗi nhớ xuống đầy trên tay

Trông mây nhớ tóc buông dài
Trải lên hương ấm nửa vai phong trần
Chờ anh mở cửa phù vân
Vén cung bạch nguyệt đuổi ngần ngại đi

Nhủ em bỏ lại nhu mì
Theo anh đi hái xuân thì chia nhau
Em rằng... xuống lũng xa sâu
Cho anh đề bút viết câu thơ tình

Yêu em giây phút làm thinh
Nhìn tay anh viết thơ tình vô ngôn
Em như chiếc lá chiều hôm
Heo may về dắt theo cơn bềnh bồng

Tóc mây nối sợi tơ lòng
Bắc cầu lưu luyến bờ Đông, bến Đoài
Đông chiều gió bấc lạnh vây
Nhớ em tóc rối lạc mây… bơ phờ!
9.11.21

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Nửa phiến sầu đông