12/04/2021 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Huyền trai sầu toạ tác
點絳唇-縣齋愁坐作

Tác giả: Cát Thắng Trọng - 葛勝仲

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 09:23

 

Nguyên tác

秋晚寒齋,
藜床香篆橫輕霧。
閒愁幾許。
夢逐芭蕉雨。
雲外哀鴻,
似替幽人語。
歸不去。
亂山無數。
斜日荒城鼓。

Phiên âm

Thu vãn hàn trai,
Lê sàng hương triện hoành khinh vụ.
Nhàn sầu kỷ hứa.
Mộng trục ba tiêu vũ.
Vân ngoại ai hồng,
Tự thế u nhân ngữ.
Quy bất khứ.
Loạn sơn vô số.
Tà nhật hoang thành cổ.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cuối thu phòng lạnh
Giường lê hương khói cuộn chơi vơi
Sầu vương bao nả
Mộng nương tàu chuối điểm mưa rơi
Ngoài mây chiếc nhạn
Đau xót nói hộ người
Về chẳng được
Núi rối bời bời
Chiều tà thành vắng trống trêu khơi
Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát Thắng Trọng » Điểm giáng thần - Huyền trai sầu toạ tác