05/08/2020 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xui em lấy học trò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 16:40

 

Ai xui em lấy học trò,
Thấy nghiên thấy bút những lo mà gầy.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xui em lấy học trò