21/03/2023 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng tác
席上作

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/01/2011 23:46

 

Nguyên tác

淡雲輕雨拂高唐,
玉殿秋來夜正長。
料得也應憐宋玉,
一生惟事楚襄王。

Phiên âm

Đạm vân khinh vũ phất Cao Đường,
Ngọc điện thu lai dạ chính trường.
Liệu đắc dã ưng liên Tống Ngọc,
Nhất sinh duy sự Sở Tương Vương.

Dịch nghĩa

Làn mây mỏng, mưa bay nhẹ tạt vào Cao Đường,
Mùa thu đến, nơi điện Ngọc, đêm như dài thêm.
Nếu liệu được thì cũng nên thương chàng Tống Ngọc,
Một đời sao chỉ biết phụng sự Sở Tương Vương?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mưa rây mây thoảng ghé Cao Đường,
Đền Ngọc thu về đêm giá sương.
Sao chẳng đoái thương chàng Tống Ngọc,
Một đời riêng biết Sở Tương Vương.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tịch thượng tác