29/05/2023 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái tim mắc cạn (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:39

 

Dòng sông tuổi thơ cỏ bờ lau lách
Bóng buồn nâu vùi chôn trong đất.
Quả bần rụng máu loang đỏ cát
Tim tôi mắc cạn giữa bùn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trái tim mắc cạn (II)