07/12/2021 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão La đại thần
老羅大臣

Tác giả: Tạ Đình Huy - 謝廷暉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2020 22:28

 

Nguyên tác

生在芝封翠領中,
家傳木匠世無雙。
建都立國偏多巧,
墾土憐民有大功。
教藝先師鄉邑仰,
壤淳後繼子孫通。
不如范杜人心議,
閻帝良臣萬世隆。

Phiên âm

Sinh tại Chi Phong thuý lĩnh trung,
Gia truyền mộc tượng thế vô song.
Kiến đô lập quốc thiên đa xảo,
Khẩn thổ lân dân hữu đại công.
Giáo nghệ tiên sư hương ấp ngưỡng,
Nhưỡng thuần hậu kế tử tôn thông.
Bất như Phạm, Đỗ[1] nhân tâm nghị,
Diêm đế lương thần vạn thế long.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sinh ở Chi Phong rừng núi biếc
Gia truyền thợ mộc giỏi vô song
Dựng đô lập nước dâng nhiều mẹo
Khẩn đất thương dân cũng lắm công
Thầy dạy dân làng chăm thủ nghệ
Ông khuyên con cháu nếp thuần phong
Đừng như Phạm, Đỗ đời chê trách
Diêm đế hiền thần chớ bảo không
Lão La đại thần tức Ninh Hữu Hưng (939-1019), vốn là quan phụ trách hậu cần và xây cất cho các triều Đinh, Tiền Lê, giúp triều đình dẹp loạn 12 sứ quân, đánh đuổi giặc Tống xâm lược, xây dựng cố đô Hoa Lư. Theo cuốn thần phả hiện lưu tại đình làng La Xuyên, thuộc xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam, do tiến sĩ Nguyễn Hoàn viết năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), Ninh Hữu Hưng học được bí thuật nghề mộc của vua Diêm La dưới địa phủ, giúp dân các làng La Xuyên, Ninh Xá Hạ học nghề chạm khắc gỗ, khảm trai. Chính vì thế mà sau này nhân dân còn gọi ông là Lão La, được coi là tổ của các làng này. Các sắc phong của các triều đình phong kiến sau này hiện còn lưu giữ phong ông là Dinh điền quan Lão La đại thần.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999
[1] Tức Phạm Cự Lượng và Đỗ Thích, hai người bề tôi vua Đinh nhưng bất nghĩa với vua Đinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Đình Huy » Lão La đại thần