22/04/2024 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng phòng giang tốt kỳ 4
贈防江卒其四

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:40

 

Nguyên tác

身屬嫖姚性命輕,
君看一蟻尚貪生。
無因喚取談兵者,
來向橋邊聽哭聲。

Phiên âm

Thân thuộc Phiêu Diêu[1] tính mệnh khinh,
Quân khan nhất nghĩ thượng tham sinh.
Vô nhân hoán thủ đàm binh giả,
Lai hướng kiều biên thính khốc thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quân Phiêu Diêu mệnh lông hồng,
Thân ruồi kiến cũng tham sanh nữa là.
Việc binh ai dám tài ba,
Bên cầu nghe tiếng khóc la chẳng đành.
[1] Tướng Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 đời Tây Hán được phong làm Phiêu Diêu hiệu uý 嫖姚校尉, hành binh rất nhanh, nên được gọi là Hoắc Phiêu Diêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Tặng phòng giang tốt kỳ 4