23/10/2021 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc báo kỷ sự
讀報紀事

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 08/07/2009 23:58

 

Nguyên tác

扶桑女士號謨彌,
甫到昇龍第一期。
蝴蝶此身聊自許,
騰雲駕霧有新詩。

Phiên âm

Phù Tang[1] nữ sĩ hiệu Mô Di,
Phủ đáo Thăng Long đệ nhất kỳ.
Hồ điệp thử thân liêu tự hứa,
Ðằng vân giá vụ hữu tân thi.

Dịch nghĩa

Có nữ sĩ hiệu là Mô Di, người nước Nhật
Mới lần đầu đến thăm đất Thăng Long
Tự ví mình như thân con bướm
Cưỡi mây lướt gió đến đây, có thơ tặng quan khách

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nữ sĩ Mô Di người nước Nhật
Lần đầu đến viếng đất Thăng Long
Tự mình đem ví thân như bướm
Ngàn dặm bôn ba tỏ tấm lòng
Lời tác giả: “Trường An báo số cửu bách bát thập nhị tự ư nhất thiên cửu bách tứ thập nhị niên chánh nguyệt nhị thập thất nhật Nhật Bản nữ thi sĩ Mô Di đáp phi đỉnh đáo Hà Nội thân sĩ bị trà tịch khoản tiếp nữ sĩ thuật kỳ mỹ cảm đối ư Ðông Dương nhi dĩ hồ điệp tự hứa thành thi dĩ văn chư toạ khách thử diệc lịch sử trung chi nhất kỳ sự cố lão phu chi dã sử thận trọng ký chi.” 長安報數九百八十二敘於西一千九百四十二年正月二十七日日本女詩士謨彌搭飛艇到河內二十八日河內紳仕備茶席款接女士述其美感對於東洋而以蝴蝶自許成詩以聞諸坐客此亦歷史中之一奇事故老夫之野史慎重記之 (Ngày 27 tháng giêng năm 1942 báo Trường An số 982 có đăng chuyện nữ thi sĩ người Nhật tên là Mô Di đi tàu đến thăm Hà Nội. Thân hào nhân sĩ Hà Nội chuẩn bị tiệc trà tiếp đãi. Nữ sĩ đã nói lên cảm nghĩ tốt đẹp đối với Ðông Dương, tự ví mình như bướm làm thơ để cảm tạ quan khách. Ðây là một chuyện lạ trong lịch sử, do vậy tôi thận trọng ghi lại sự việc này.)

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Nhật Bản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Độc báo kỷ sự