28/05/2022 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn bạn (II) bài 1

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:58

 

Ngắm tranh “ly biệt” luống đau lòng,
Ai vẽ cho nên, hỡi Hoá công?
Vừa kết giải đồng duyên hội ngộ,
Đã đành xẻ nửa gánh non sông.
Tiết lành có lẽ hồng giương cánh,
Mưa thuận rồi ra phượng đổi lông.
Chén rượu phân kỳ khôn nhắp giọng,
Nước non hò hẹn ước trùng phùng.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Tiễn bạn (II) bài 1