03/07/2022 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quên đi nhé, em ơi
Позабудь

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/08/2011 08:50

 

Nguyên tác

По-сиротски люблю я тебя.
Ты одна мне жена –
                              не толпа.
Если пальчиком позовут,
и легко попадусь –
                        Позабудь!
Позабудь,
            что я сверхзнаменит,
что мой голос, как мяч звенит,
но мне некому пасовать
слово звонкое.
                   Позабудь!
Позабудь,
            что я  сам слабей
незаслуженной славы своей,
что не верят в мой поздний бунт
те кто сами сдались…
                               Позабудь!
Позабуд,ь что отец твой и мать
тебя всё-таки могут обнять,
а меня только ты… Как-нибудь…
Ты с детьми, да с детьми…
                             Позабудь!
Позабудь, что я всех не святей
сотворец наших общих детей,
что меня, как за позу, бьют
за бескожесть мою…
                         Позабудь!
Позабудь, что в больничном окне
богоматерью виделась мне,
что венчались под сенью креста…

Не забудь то, что я сирота

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh yêu em như kẻ mồ côi.
Chỉ có mình em là vợ - chứ đâu một đám.
Nếu có kẻ chào đón anh bằng phù phép
anh dễ dàng sập bẫy,
               Quên đi nhé, em ơi!

Hãy quên rằng
   anh siêu tiếng tăm rồi,
rằng tiếng nói anh vang như trái bóng,
nhưng anh chẳng có ai để chuyền tiếp
tiếng nói vang vang của anh.
           Quên đi nhé, em ơi!

Hãy quên rằng
 chính anh cũng thua kém hơn
cái ánh hào quang anh không xứng đáng
rằng người chẳng tin anh nổi loạn lần cuối
là người đã tự đầu hàng …
     Quên đi nhé, em ơi!

Hãy quên rằng cả mẹ và cha em
gì đi nữa, ôm hôn em vẫn có thể,
còn người sẽ hôn anh chỉ có mình em…Gặp chăng hay chớ…
Em lúc nào cũng: Kìa con với kìa con.
      Quên đi nhé, em ơi!

Hãy quên rằng anh không là bậc thánh nhân cao nhất rồi
chỉ là kẻ cùng em tạo ra lũ con chung thôi nhé,
rằng anh bị người ta đánh vì vị thế..
vì anh nhơn nhơn là anh…
      Quên đi nhé, em ơi!

Hãy quên rằng trong cửa sổ bệnh viện hôm rồi,
anh mơ thấy em là đức mẹ,
ta làm lễ cưới dưới bóng cây thánh giá…
Đừng quên rằng anh là đứa mồ côi
2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » Quên đi nhé, em ơi