14/04/2021 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 11
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其十一

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:06

 

Nguyên tác

寄語看花江上人,
清明時節好來頻。
清明節後多風雨,
風雨顛狂惱殺人。

Phiên âm

Ký ngữ khán hoa giang thượng nhân,
Thanh minh thì tiết hảo lai tần.
Thanh minh tiết hậu đa phong vũ,
Phong vũ điên cuồng não sát nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gửi lời đến xem hoa những kẻ
Tiết thanh minh trời tốt đến chơi
Rồi đây mưa gió tơi bời
Gió mưa chỉ não lòng người chết thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 11