10/06/2023 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đón nhau

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/02/2021 12:00

 

Em từ dĩ vãng xa xôi
chờ anh đón đợi cõi đời hữu sinh.
Anh từ cõi mộng nín thinh,
đón em chỉ đón một mình em thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đón nhau