27/10/2021 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng đề tường vi
重題薔薇

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 19:46

 

Nguyên tác

濃似猩猩初染素,
輕如燕燕欲凌空。
可憐細麗難勝日,
照得深紅作淺紅。

Phiên âm

Nùng tự tinh tinh sơ nhiễm tố,
Khinh như yến yến dục lăng không.
Khả liên tế lệ nan thăng nhật,
Chiếu đắc thâm hồng tác thiển hồng.

Dịch nghĩa

Màu hồng thắm điểm trắng lơ thơ,
Nhẹ như cánh én có thể bay cao.
Khá thương cho sắc đẹp mảnh mai không chịu nổi nắng,
Nắng chiếu làm hồng thẫm biến thành hồng nhạt.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Màu hồng thắm điểm trắng lơ thơ
Nhẹ cánh én bay phất vật vờ.
Thương sắc mong manh không chịu nắng
Nắng làm hồng thắm nhạt hồng mờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Trùng đề tường vi