10/08/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 08
秋浦歌其八

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:11

 

Nguyên tác

秋普千重嶺,
水車嶺最奇。
天傾欲墮石,
水拂寄生枝。

Phiên âm

Thu Phố thiên trùng lĩnh
Thủy Xa Lĩnh tối kỳ
Thiên khuynh dục trụy thạch
Thủy phất ký sinh chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố ngàn tầng núi
Riêng Thủy Xa rất kỳ
Nước phẩy nhành tầm gửi
Trời xô tảng đá treo.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 08