02/02/2023 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Hồ ẩn giả
尋胡隱者

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2008 19:48

 

Nguyên tác

渡水復渡水,
看花還看花。
春風江上路,
不覺到君家。

Phiên âm

Độ thuỷ phục độ thuỷ,
Khán hoa hoàn khán hoa.
Xuân phong giang thượng lộ,
Bất giác đáo quân gia.

Dịch nghĩa

Qua sông rồi lại qua sông,
Khắm hoa rồi lại ngắm hoa.
Gió xuân thổi trên đường bên sông,
Bất giác chợt đã đến nhà người.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Qua suối rồi qua suối,
Ngắm hoa lại ngắm hoa.
Gió xuân trên sông thổi,
Tìm ông chợt tới nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Tầm Hồ ẩn giả