28/11/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con thì mạ, cá thì nước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:02

 

Con thì mạ, cá thì nước
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con thì mạ, cá thì nước