06/06/2023 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi ấy

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:41

 

Buổi ấy triều lên, sao vàng óng
Mái tóc em bay rợp biển huyền
Ta như hoá cát tan vào sóng
Mắt hoà sao sáng phút trao duyên
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Buổi ấy