30/10/2020 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia tay ải Tây

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:26

 

Tặng Thanh Tâm Tuyền

Mới độ nào chia tay ải Tây
Đi đâu hay chỉ cốt rời đây?
Mây trôi, dăm mảng nhớ hư hoặc
Gom chẳng thành câu chuyện thuận tai

Lời kiệm, quanh ba cái ý quẩn
Tiễn đưa vừa một quãng mây bay
Ra về, thấy nhật nguyệt điên đảo
Ray rứt chưa tròn hẹn ải Tây

Có thật từng chia tay ải Tây?
Mây qua để bóng cổ thư này
Tuyệt cùng ký ức nơi tới
Tin tức ngàn thu biết hỏi ai?

Bao nhiêu đống lửa đêm quan ngoại
Gió thổi tan tro mỗi sáng ngày?
Trong trời, mây ấy cũ hay mới?
Ải Tây, lần nữa, lại chia tay

Mãi mãi còn chia tay ải Tây
Ngày ngày mây lãng đãng qua đây
Cõi đời giấu một phía mê tưởng
Đi nép ranh, mường tượng ải Tây
1.2000

Nguồn: Tô Thuỳ Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Chia tay ải Tây