22/01/2022 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước sông đổ lẫn nước ngòi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 10:23

 

Nước sông đổ lẫn nước ngòi,
Con gái Linh Xá cầm roi đánh chồng.
Nước sông đổ lẫn nước đồng,
Con gái Linh Xá dạy chồng bằng dao.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước sông đổ lẫn nước ngòi