25/01/2020 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà hiệu trưởng bước đi đệ nhất

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 07:59

 

Bà hiệu trưởng bước đi đệ nhất
Cô giáo viên bản chất nữ sinh
Chào xuân mật niệm u tình
Biên thành bắc húc bình minh nam triều
Bà đi bước hoang liêu ngờ vực
Cô bước theo càng lúc càng nghi
Chỉn e trận trận giai kỳ
Ruộng nương nảy lúa hột phì nhiêu thơm
Bà bước đi sớm hôm tề chỉnh
Gió tương lai vẫn thỉnh cầu sương
Nắng vàng trút lục nghìn phương
Bà về phố thị cô mường tượng thôn
Hình dung bước hà sơn như thể
Láng giềng dâng hội lễ tháng ba
Biển dâu bước một chan hoà
Bà vào rún đất cô ra chân trời.
(Đệ Nhị Bà Cô về U Thâm Đệ Nhất)

Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Bà hiệu trưởng bước đi đệ nhất