09/08/2020 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Vi Chi kỳ 1
寄微之其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 19:54

 

Nguyên tác

江州望通州,
天涯與地末。
有山萬丈高,
有水千里闊。
間之以雲霧,
飛鳥不可越。
誰知千古險,
為我二人設。
通州君初到,
郁郁愁如結。
江州我方去,
迢迢行未歇。
道路日乖隔,
音信日斷絕。
因風欲寄語,
地遠聲不徹。
生當復相逢,
死當从此別。

Phiên âm

Giang Châu[1] vọng Thông Châu[2]
Thiên nhai dữ địa mạt
Hữu sơn vạn trượng cao
Hữu giang thiên lý khoát
Gián chi dĩ vân vụ
Phi điểu bất khả việt
Thuỳ tri thiên cổ hiểm
Vị ngã lưỡng nhân thiết?
Thông Châu quân sơ đáo
Uất uất sầu như kết
Giang Châu ngã phương khứ
Thiều thiều hành vị yết
Đạo lộ nhật quai cách
Âm tín nhật đoạn tuyệt
Nhân phong dục ký ngữ
Địa viễn thanh bất triết
Sinh đương phục tương phùng
Tử đương tòng thử biệt!

Dịch nghĩa

Ở Giang Châu ngóng sang Thông Châu
Từ nơi chân trời đến cuối đất
Có núi cao vạn trượng
Có sông rộng nghìn dặm
Xen vào là mây mù bao phủ
Chim bay không thể vượt qua
Ai hay nghìn đời nơi ấy hiểm trở
Lại là chỗ dành cho hai chúng ta?
Bác vừa đến Thông Châu
Nỗi buồn như còn kết lại
Tôi đang đi đến Giang Châu
Đường xa chưa hề nghỉ chân
Đoạn đường mỗi ngày một xa cách
Tin tức mỗi ngày một vắng tanh
Muốn mượn gió gửi lời đi
Xa xôi tiếng không tới được
Còn sống thì còn gặp lại nhau
Nếu chết thì từ nay là vĩnh biệt!

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Châu Giang ngóng châu Thông,
Chân trời cùng cuối đất.
Có núi cao muôn trùng,
Có sông dài dằng dặc.
Mây che cùng khói tỏa,
Chim bay không thể vượt.
Ai hay hiểm ngàn xưa,
Vì đôi ta bày đặt?
Châu Thông bạn mới đến,
Uất ức sầu như thắt.
Châu Giang đường tôi đi,
Không ngưng, xa lắc đắc.
Đường sá ngày một xa,
Tăm hơi ngày một bặt.
Cậy gió nhắn đưa lời,
Đường xa lời chẳng đạt.
Sống còn lại gặp nhau,
Chết hẳn từ đây hết.
Vi Chi tức Nguyên Chẩn, bạn thân của Bạch Cư Dị.

[1] Ở vào khoảng giữa tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Giang Tây ngày nay. Năm Nguyên Hoà thứ 10 (815), Bạch Cư Dị bị giáng chức ra làm tư mã tại đó.
[2] Thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Năm Nguyên Hoà thứ 5 (810), Nguyên Chẩn bị giáng chức ra làm quan tại đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ký Vi Chi kỳ 1